Sức khỏe

TP.HCM đề nghị Bộ Y tế cấp 10 triệu bộ kít xét nghiệm nhanh

icon
TP.HCM đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế phân bổ 10 triệu bộ kit test nhanh và 1.000 người hỗ trợ công tác xét nghiệm diện rộng để bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo.
Go
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị