Kiện toàn nhân sự lãnh đạo khóa mới

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước; xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế-xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Ông Phạm Minh Chính tiếp tục được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướngicon
Ông Phạm Minh Chính tiếp tục được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng
icon
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
video box
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị