SCI-TECH & ENVIRONMENT

Technology helps Vietnamese enterprises fly high
icon
Bui The Duy, Deputy Minister of Science and Technology talks to Vietnam News Agency about the novel ideas of the Fourth Industrial Revolution.
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị