SCI-TECH & ENVIRONMENT

HCM City plans to clean up five polluted canalsicon
HCM City plans to clean up five polluted canals
icon
The HCM City People's Committee has approved the cleanup of five canals full of litter and waste discharged by households living nearby.
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị