Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19, số dư Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 tính đến 17h00 ngày 18/6/2021 là 5.772 tỷ đồng(đã bao gồm ngoại tệ quy đổi); tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp là 321.783.

Quỹ vắc xin tiến gần con số 6.000 tỷ đồng
Cận cảnh kho lạnh bảo quản 836.000 liều vắc xin Covid-19 tại TP.HCM

Đến nay còn 43 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 nhưng chưa chuyển, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết.

Bộ Y tế đang lên kế hoạch cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, triển khai chích ngừa vắc xin Covid-19 cho trên 70 triệu người.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu cuối năm 2021, đầu năm 2022 có miễn dịch cộng đồng.

 

Muốn có miễn dịch cộng đồng, Việt Nam phải tiêm cho ít nhất 70% dân số, tương đương khoảng 70 triệu người.

Do đó, Bộ Y tế đã xây dựng và báo cáo Bộ Chính trị và Chính phủ về việc mua 150 triệu liều vắc xin để riển khai chiến dịch tiêm chủng này trên quy mô toàn quốc.

Sau khi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 xong cho nhóm đối tượng ưu tiên, Bộ Y tế sẽ khởi động cơ chế tiêm chủng miễn phí và tiêm dịch vụ.

H.Duy

Bộ Y tế chuẩn bị kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ

Bộ Y tế chuẩn bị kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ

Sau khi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 xong cho nhóm đối tượng ưu tiên, Bộ Y tế sẽ khởi động cơ chế tiêm chủng miễn phí và tiêm dịch vụ.