Ngày 14/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết 90 về mua bổ sung vắc xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer.

Theo đó, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua bổ sung 19.998.810 liều vắc xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer với các điều kiện như Nghị quyết số 09 ngày 18/5 của Chính phủ về mua vắc xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer.

Mua thêm gần 20 triệu liều vắc xin Pfizer theo hình thức thầu đặc biệt
TP.HCM đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 được 4.483.304/4.972.420 liều (đạt 90.2%)

Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer để có vắc xin sớm nhất, nhiều nhất có thể đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chống mọi tiêu cực trong quá trình mua, sử dụng vắc xin.

 

Tính đến nay, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 13.772.920 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 12.500.947 liều, tiêm mũi 2 là 1.271.973 liều.

Riêng 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã triển khai tiêm chủng được hơn 7,4 triệu liều (đạt 79.8%), gồm hơn 7 triệu liều mũi 1 và 392.240 liều mũi 2. Riêng TP.HCM đã triển khai tiêm chủng được 4.483.304/4.972.420 liều (đạt 90.2%), trong đó có 4.352.818 liều mũi 1 và 130.486 liều mũi 2.

 Thu Hằng (Theo VietNamNet)