17h ngày 24/6: Quỹ Vắc xin đạt 7.523 tỷ đồng

Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng Covid-19, số huy động vào Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 tính đến 17h ngày 24/6/2021 là 7.523 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).

Như vậy, so với số liệu cập nhật đến 17h ngày hôm qua, 23/6/2021, tổng số dư của Quỹ tăng 69 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp là 339.650.

Đến nay, còn 32 đơn vị, tổ chức cam kết ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 nhưng chưa chuyển tiền, mới chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết. Tổng số tiền này là 547,68 tỷ đồng.

 

Anh Tuấn

Quỹ có gần 7.500 tỷ đồng, tiền đang về, lo đẩy mạnh tiêm vắc xin

Quỹ có gần 7.500 tỷ đồng, tiền đang về, lo đẩy mạnh tiêm vắc xin

Tính đến 17h00 ngày 23/6/2021, tổng số dư của Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 7.454 tỷ đồng.