17h ngày 22/7: Quỹ vắc xin tăng thêm 5 tỷ, đạt  8.225 tỷ đồng
(Ảnh: BVCC)

Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng Covid-19, số huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 tính đến 17h ngày 22/7/2021 là 8.225 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi). Như vậy, so với số liệu cập nhật đến 17h ngày hôm qua, 21/7/2021, tổng số dư của Quỹ đã tăng lên 5 tỷ đồng.

 

Đến thời điểm này, tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 470.150. 

Đến nay, còn 14 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 nhưng chưa chuyển tiền, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết.

Anh Tuấn (Theo VietNamNet)