17h ngày 20/9: Quỹ vắc xin tăng 1 tỷ, chi 4.506,8 tỷ, số dư 4.185 tỷ đồng

Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng Covid-19, số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 tính đến 17h ngày 20/9/2021 là 8.691,8 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 13,5 tỷ đồng).

Tổng số tiền chi từ Quỹ đến ngày 20/9 là 4.506,8 tỷ đồng. Trong đó, chi mua vắc-xin là 4.498 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin là 8,8 tỷ đồng.

Số dư Quỹ đến thời điểm hiện tại là 4.185 tỷ đồng.

 

Như vậy, so với số liệu cập nhật đến 17h ngày 17/9/2021, tổng số tiền huy động của Quỹ vào 17h ngày hôm nay đã tăng lên 1 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 549.128.

Đến nay, vẫn còn 13 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 nhưng chưa chuyển tiền, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết.

Anh Tuấn(Theo VietNamNet)