17h ngày 15/9: Quỹ vắc xin tăng 23,3 tỷ, số dư Quỹ là 8.316 tỷ đồng

Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng Covid-19, số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 tính đến 17h ngày 15/9/2021 là 8.689,3 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 13,4 tỷ đồng).

Tổng số tiền chi từ Quỹ đến ngày 15/9 là 373,3 tỷ đồng. Trong đó, chi mua vắc-xin là 364,5 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin là 8,8 tỷ đồng.

Số dư Quỹ đến thời điểm hiện tại là 8.316 tỷ đồng

 

Như vậy, so với số liệu cập nhật đến 17h ngày hôm qua (14/9/2021), tổng số tiền huy động của Quỹ vào 17h ngày hôm nay đã tăng lên 23,3 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 547.238.

Đến nay, vẫn còn 13 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 nhưng chưa chuyển tiền, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết.

Anh Tuấn(Theo VietNamNet)