17h ngày 10/9: Quỹ vắc xin tăng 1 tỷ, số dư Quỹ là 8.291 tỷ đồng

Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng Covid-19, số tiền huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 tính đến 17h ngày 10/9/2021 là 8.664 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).

Tổng số tiền đã xuất mua vắc xin tính đến 17h ngày 10/9/2021 là 373 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 11/8, Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã xuất Quỹ thanh toán 143 tỷ đồng mua vắc xin.

Số dư Quỹ đến thời điểm hiện tại là 8.291 tỷ đồng.

 

Như vậy, so với số liệu cập nhật đến 17h ngày hôm qua (9/9/2021), tổng số tiền huy động của Quỹ vào 17h ngày hôm nay đã tăng lên 1 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 là 543.478.

Đến nay, vẫn còn 13 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 nhưng chưa chuyển tiền, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết.

Anh Tuấn(Theo VietNamNet)