11h ngày 9/7: Quỹ vắc xin tăng thêm 1 tỷ, đạt  8.077 tỷ đồng

Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng Covid-19, số huy động vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 tính đến 11h ngày 9/7/2021 là  8.077 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).

Như vậy, so với số liệu cập nhật đến 17h ngày hôm qua, 8/7/2021, tổng số dư của Quỹ đã tăng thêm 1 tỷ đồng. Còn so với số liệu cập nhật cùng thời điểm này vào ngày hôm qua, tổng số dư của Quỹ tăng lên 7 tỷ đồng.

 

Đến thời điểm này, tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp là 413.831.

Đến nay, còn 17 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 nhưng chưa chuyển tiền, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết.

Anh Tuấn