Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng Covid-19, số huy động vào Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 tính đến 11h ngày 26/6/2021 là 7.711 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).

11h ngày 26/6: Quỹ vắc xin tăng thêm 101 tỷ, đạt 7.711 tỷ đồng

Như vậy, so với số liệu cập nhật đến 17h ngày hôm qua, 25/6/2021, tổng số dư của Quỹ đã tăng lên 101 tỷ đồng. Còn so với số liệu cập nhật cùng thời điểm này vào ngày hôm qua, 25/6/2021, tổng số dư của Quỹ tăng lên 117 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp là 343.493.

 

Anh Tuấn

17h ngày 25/6: Quỹ Vắc xin tăng thêm 16 tỷ, đạt 7.610 tỷ đồng

17h ngày 25/6: Quỹ Vắc xin tăng thêm 16 tỷ, đạt 7.610 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 25/6/2021, tổng số dư của Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 là  7.610 tỷ đồng.