PHOTOS

HCM City district home to South Koreans quiet
icon
HCM City's District 7 which is home to 11,061 South Koreans has become quiet since South Korea faces a coronavirus outbreak. 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị