Tôi là ủy viên hội đồng quản trị của một trường đại học tại Hà Nội. Một số thành viên Ban giám hiệu gồm hiệu trưởng và nhiều hiệu phó nhà trường là người cao tuổi.

Cụ thể, ông hiệu trưởng năm nay đã hơn 90 tuổi, các hiệu phó người 78 tuổi, người 82 tuổi. Luật sư cho hỏi, việc thành viên ban giám hiệu nhiều tuổi như vậy có sai phạm gì không? Chúng tôi cần phải làm gì để nhà trường có ban giám hiệu tốt?

Lại Việt Hùng (cổ đông, ủy viên hội đồng quản trị một trường đại học tại Hà Nội)

Luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn luật sư TP Hà Nội) trả lời: Điều 25, quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng về Ban hành điều lệ trường đại học quy định:

Hiệu trưởng trường đại học tư thục do hội đồng quản trị bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tổng số thành viên của hội đồng quản trị đồng ý. 

Thắc mắc chuyện ngồi ghế hiệu trưởng ở tuổi ngoài 90
Luật sư Bùi Quang Thu

Phải được Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính ra quyết định công nhận; có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị và có thể được bầu, công nhận lại theo quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Độ tuổi giữ chức vụ hiệu trưởng đối với trường đại học tư thục là không quá 75 đối với nam và không quá 70 đối với nữ.

 

Đối với quy định về độ tuổi của phó hiệu trưởng nhà trường, tại điều 26 quyết định trên quy định: Phó hiệu trưởng trường đại học tư thục phải đảm bảo tiêu chuẩn theo khoản 2, điều 12, điều lệ này.

Theo đó, số lượng phó hiệu trưởng trường đại học tư thục được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Nếu hiệu trưởng đề nghị bổ nhiệm người chưa phải là giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của nhà trường làm phó hiệu trưởng thì sau khi được hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm, phó hiệu trưởng phải là giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của nhà trường.

Độ tuổi giữ chức vụ phó hiệu trưởng không quá 75 đối với nam và không quá 70 đối với nữ.

Căn cứ vào quy định trên, việc một số thành viên ban giám hiệu nhà trường gồm hiệu trưởng và hiệu phó của trường đại học nơi ông công tác, có độ tuổi quá 75 là không còn phù hợp với quy định của pháp luật, trái với quyết định số 70/2014/QĐ-TTg.

Ông Hùng có thể gửi đơn đến Bộ GD&ĐT đề nghị thanh kiểm tra việc các lãnh đạo nhà trường có độ tuổi như trên, đề nghị xử lý theo luật.

Bộ GD&ĐT phải có trách nhiệm làm rõ việc này và giải quyết theo quy định pháp luật.

Chém kẻ sát nhân để cứu người liệu có phạm tội?

Chém kẻ sát nhân để cứu người liệu có phạm tội?

Một người muốn xông vào cứu nạn nhân khỏi tay kẻ giết người mang lo lắng, chính mình trở thành tội phạm.

T.Nhung (ghi)