- Ngày 8/3, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) ra mắt Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự. Cổng thông tin này sẽ đăng tải tất cả danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và hỗ trợ người dân gửi yêu cầu thi hành án trực tuyến.

Hỗ trợ người dân gửi yêu cầu thi hành án trực tuyến

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng CNTT (Tổng cục Thi hành án dân sự) cho biết, cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự hoạt động tại địa chỉ http://thads.moj.gov.vn góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, qua cổng thông tin này cung cấp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự.

 

Ông Tuấn cho biết, đến nay các Cục thi hành án dân sự địa phương đã đăng tải 100% thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, theo kết quả báo cáo thống kê 4 tháng năm 2017 là 140.191 việc chưa có điều kiện thi hành. Các thông tin này sẽ được đăng trên cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự

Bên cạnh đó, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm tính năng hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự tích hợp trên cổng thông tin điện tử.

“Việc quản lý, tổ chức nội dung, chuyên mục trên cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự được thực hiện khoa học, dễ dàng truy cập, tìm kiếm thông tin, phục vụ thuận lợi hơn cho công chức, người lao động trong hệ thống", ông Tuấn nói.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu việc vận hành cổng thông tin điện tử phải giúp giảm bớt phiền hà với người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; đồng thời tiến hành công khai minh bạch, đảm bảo hoạt động thông tin được thông suốt.

Thu Hằng