Pháp luật
>>

Tư vấn pháp luật

Những ai được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?icon
Những ai được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?
icon
Nam sinh viên thắc mắc trường hợp nào bắt buộc phải tham gia và trường hợp nào được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị