Các bị can bị truy tố các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liê quan đến hoạt động ngân hàng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, từ 2011 - 2016, lợi dụng chức trách được giao, Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho công ty CP chăn nuôi Bình Hà (là công ty sân sau của Trần Bắc Hà) và công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát của BIDV số tiền hơn 1.672 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng, công ty Bình Hà là công ty mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc DN chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV.

Truy tố dàn cựu cán bộ cấp dưới của ông Trần Bắc Hà
Ông Trần Bắc Hà

Vốn tự có và tài sản đảm bảo của công ty này cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV...

Dù đã đánh giá, thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án nhưng theo chỉ đạo của Trần Bắc Hà, BIDV và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho công ty Bình Hà vay vốn với điều kiện ưu đãi về vốn và tài sản đảm bảo.

Qúa trình giải ngân, ngân hàng không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò...

Tổng dư nợ của công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.

Để gây ra hậu quả thiệt hại này, cáo trạng cho rằng có sự tham gia tích cực của dàn cựu cán bộ BIDV. Trong đó có ông Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng (đều là cựu Phó tổng giám đốc).

 

Áp lực từ chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà

Đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền bán bò của Đinh Văn Dũng (cựu Tổng giám đốc công ty Bình Hà) và đồng phạm, cáo buộc cho rằng: Theo quy định, tiền bán bò thu về từ các công ty môi giới và các lò mổ phải chuyển về tài khoản của công ty Bình Hà tại BIDV, Chi nhánh Hà Tĩnh, để NH kiểm soát và đối trừ công nợ.

Do không có tiền góp vốn, theo chỉ đạo của con trai Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng, Dũng và các bị can khác đã chiếm đoạt tiền bán bò để góp vốn cá nhân, chứng minh vốn đối ứng với BIDV, để NH này tiếp tục giải ngân vốn vay và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.

Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của BIDV là hơn 149 tỷ đồng. Qúa trình điều tra, các bị can đã khắc phục 128 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt 26 tỷ đồng.

Mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chi tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV..., nhưng tháng 8/2011, các bị can là cán bộ BIDV vẫn cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho công ty Trung Dũng. Việc làm này do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà.

Cáo buộc cho rằng, các cán bộ BIDV đã không kiểm soát được tiền bán hàng của DN để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của công ty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến còn dư nợ hơn 601 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán...

Trong vụ án này, một số bị can còn có hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt của BIDV hơn 263 tỷ đồng.

Lời khai về sức ép từ ông Trần Bắc Hà và kết cục cay đắng

Lời khai về sức ép từ ông Trần Bắc Hà và kết cục cay đắng

Ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV) đã dùng vị trí, quan hệ của mình, gây sức ép để thực hiện những mục tiêu cá nhân...

T.Nhung