Vụ VN Pharma: 'Bị cáo không có ý định nhập thuốc lậu hay thuốc giả'