Pháp luật
>>

Hồ sơ vụ án

Cất lưới đường dây có cả ngàn gói ma túy chưa xuất hiện ở TP.HCM
icon
Đây là đường dây chuyển ma tuý từ Campuchia về tập kết tại TP.HCM để tiêu thụ tại thị trường nội địa.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị