Bất ngờ, ông chủ Trung Nguyên giảm tiền phản tố còn hơn 1.765 tỉ đồng

Bất ngờ, ông chủ Trung Nguyên giảm tiền phản tố còn hơn 1.765 tỉ đồng

Sau khi đại diện Eximbank xác nhận số vàng trong tài khoản của bà Thảo là 10.000 chỉ, không phải 10.000 lượng, phía ông Vũ thông báo lại về yêu cầu phản tố giảm từ 2.100 tỉ xuống còn hơn 1.765 tỉ đồng.

Bùi Cảnh