Mức phạt đối với các hành vi vi phạm giao thông này đối với người lái xe máy như thế nào?

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền nếu vi phạm giao thông trong các trường hợp dưới đây:

10 mức phạt vi phạm giao thông thường gặp dịp lễ 30/4 - 1/5
10 mức phạt vi phạm giao thông thường gặp dịp lễ 30/4 - 1/5
 
10 mức phạt vi phạm giao thông thường gặp dịp lễ 30/4 - 1/5
10 mức phạt vi phạm giao thông thường gặp dịp lễ 30/4 - 1/5
10 mức phạt vi phạm giao thông thường gặp dịp lễ 30/4 - 1/5
10 mức phạt vi phạm giao thông thường gặp dịp lễ 30/4 - 1/5

(Theo Dân Việt)