Mức phạt đối với các hành vi vi phạm giao thông này đối với người lái xe máy như thế nào?

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền nếu vi phạm giao thông trong các trường hợp dưới đây:

vi phạm giao thông,mức xử phạt
vi phạm giao thông,mức xử phạt
 
vi phạm giao thông,mức xử phạt
vi phạm giao thông,mức xử phạt
vi phạm giao thông,mức xử phạt
vi phạm giao thông,mức xử phạt

(Theo Dân Việt)