top 10 mau xe it mat gia nhat sau 1 nam su dung hinh 1

10. Porsche Macan:

Giá trị bán lại dự kiến sau 36 tháng: 65%

Giá trị bán lại dự kiến sau 60 tháng: 50%

top 10 mau xe it mat gia nhat sau 1 nam su dung hinh 2

9. Ford F-Series:

Giá trị bán lại dự kiến sau 36 tháng: 57,5%

Giá trị bán lại dự kiến sau 60 tháng: 50,6%

top 10 mau xe it mat gia nhat sau 1 nam su dung hinh 3

8. Chevrolet Colorado:

Giá trị bán lại dự kiến sau 36 tháng: 59%

Giá trị bán lại dự kiến sau 60 tháng: 50,9%

top 10 mau xe it mat gia nhat sau 1 nam su dung hinh 4

7. Honda Ridgeline:

Giá trị bán lại dự kiến sau 36 tháng: 63,2%

Giá trị bán lại dự kiến sau 60 tháng: 51,3%

top 10 mau xe it mat gia nhat sau 1 nam su dung hinh 5

6. Chevrolet Silverado:

Giá trị bán lại dự kiến sau 36 tháng: 59,8%

Giá trị bán lại dự kiến sau 60 tháng: 53,7%

top 10 mau xe it mat gia nhat sau 1 nam su dung hinh 6
 

5. Toyota 4Runner:

Giá trị bán lại dự kiến sau 36 tháng: 65,7%

Giá trị bán lại dự kiến sau 60 tháng: 56,3%

top 10 mau xe it mat gia nhat sau 1 nam su dung hinh 7

4. GMC Sierra:

Giá trị bán lại dự kiến sau 36 tháng: 62,2%

Giá trị bán lại dự kiến sau 60 tháng: 56,7%

top 10 mau xe it mat gia nhat sau 1 nam su dung hinh 8

3. Toyota Tundra:

Giá trị bán lại dự kiến sau 36 tháng: 66,6%

Giá trị bán lại dự kiến sau 60 tháng: 56,9%

top 10 mau xe it mat gia nhat sau 1 nam su dung hinh 9

2. Jeep Wrangler:

Giá trị bán lại dự kiến sau 36 tháng: 66,5%

Giá trị bán lại dự kiến sau 60 tháng: 58,3%

top 10 mau xe it mat gia nhat sau 1 nam su dung hinh 10

1. Toyota Tacoma:

Giá trị bán lại dự kiến sau 36 tháng: 69,4%

Giá trị bán lại dự kiến sau 60 tháng: 62,2%./.

Theo VOV

Top 10 chiếc xe cũ giá trị nhất năm 2019

Top 10 chiếc xe cũ giá trị nhất năm 2019

Khi mà những chiếc xe ngày càng trở nên đắt đỏ thì những chiếc xe cũ đã qua sử dụng lại thu hút nhiều khách hàng hơn.