Theo Báo Giao thông

Lexus RX350 bị viết chữ chi chít vì đỗ chắn cửa nhà dân

Lexus RX350 bị viết chữ chi chít vì đỗ chắn cửa nhà dân

Bức xúc vì xe Lexus đỗ xe chắn ngang trước cửa, cản trở việc buôn bán, chủ nhà ở Hải Phòng bày tỏ bức xúc bằng cách dùng bút dạ viết chữ chi chít trên thân xe nhắc nhở chủ xe.