TheoTiền Phong

Hoảng hốt xe máy chạy bám đuôi xe container để... trú mưa

Hoảng hốt xe máy chạy bám đuôi xe container để... trú mưa

Giữa đường gặp trời mưa mà không mang theo áo mưa, nam thanh niên đi xe máy trong clip đã có một sáng kiến không thể nguy hiểm hơn, đó là cho xe chạy bám đuôi công-ten-nơ để tránh bị mưa tạt.