(Theo VTC News)

 
Người Việt sẽ sử dụng xe máy đến bao giờ?

Người Việt sẽ sử dụng xe máy đến bao giờ?

Đến năm 2030, 70% người dân Việt Nam vẫn sẽ sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại chủ yếu.