Chuyên trang Autobytel liệt kê một số mẫu xe sang giá chỉ dưới 50.000 USD như BMW 4 Series, Audi A5, Hyundai Genesis.

Những mẫu xe sang giá dưới 50.000 USD

Một số mẫu xe sang giá chỉ dưới 50.000 USD (chưa đến 1,2 tỷ đồng) như BMW 4 Series, Audi A5, Hyundai Genesis...

Những mẫu xe sang giá dưới 50.000 USD

BMW 4 Series có giá khởi điểm chỉ từ 41.650 USD

Những mẫu xe sang giá dưới 50.000 USD

Audi A5 có giá khởi điểm chỉ từ 40.500 USD

Những mẫu xe sang giá dưới 50.000 USD

Audi A6 có giá khởi điểm chỉ từ 46.200 USD

 
Những mẫu xe sang giá dưới 50.000 USD

Audi TT có giá khởi điểm chỉ từ 42.900 USD

Những mẫu xe sang giá dưới 50.000 USD

BMW 2 Series có giá khởi điểm chỉ từ 32.850 USD

Những mẫu xe sang giá dưới 50.000 USD

Cadillac ATS có giá khởi điểm chỉ từ 37.995 USD

Những mẫu xe sang giá dưới 50.000 USD

Cadillac CTS có giá khởi điểm chỉ từ 45.560 USD

Những mẫu xe sang giá dưới 50.000 USD

Chrysler 300 có giá khởi điểm chỉ từ 40.000 USD

Những mẫu xe sang giá dưới 50.000 USD

Hyundai Genesis có giá khởi điểm chỉ từ 40.000 USD

Những mẫu xe sang giá dưới 50.000 USD

Mercedes-Benz C-Class có giá khởi điểm chỉ từ 38.950 USD

(Theo VOV)