Chevrolet Malibu, Ford Fiesta, Honda Fit, Kia Forte, Mazda3... là những mẫu xe giá rẻ xài công nghệ cao.

Những mẫu xe giá rẻ xài công nghệ cao
Chevrolet Malibu
Những mẫu xe giá rẻ xài công nghệ cao

Chevrolet Sonic

Những mẫu xe giá rẻ xài công nghệ cao

Chevrolet Spark

Những mẫu xe giá rẻ xài công nghệ cao

Ford Fiesta

Những mẫu xe giá rẻ xài công nghệ cao

Ford Focus

Những mẫu xe giá rẻ xài công nghệ cao

Honda CR-V

Những mẫu xe giá rẻ xài công nghệ cao

Honda Fit

Những mẫu xe giá rẻ xài công nghệ cao

Kia Forte

Những mẫu xe giá rẻ xài công nghệ cao

Mazda3