Bên cạnh 150 chiếc xe được giới thiệu tại triển lãm Ô tô Việt Nam 2015, những bóng hồng xinh đẹp tạo dáng bên xe cũng được rất nhiều khách tham quan chú ý.

bóng hồng, triển lãm ô tô 2015, xinh đẹp

bóng hồng, triển lãm ô tô 2015, xinh đẹp

bóng hồng, triển lãm ô tô 2015, xinh đẹp

bóng hồng, triển lãm ô tô 2015, xinh đẹp

bóng hồng, triển lãm ô tô 2015, xinh đẹp

bóng hồng, triển lãm ô tô 2015, xinh đẹp

bóng hồng, triển lãm ô tô 2015, xinh đẹp

bóng hồng, triển lãm ô tô 2015, xinh đẹp

bóng hồng, triển lãm ô tô 2015, xinh đẹp