Theo Tiền Phong

Những tình huống giao thông đẹp, giúp "ấm lòng" trong ngày đầu năm

Những tình huống giao thông đẹp, giúp "ấm lòng" trong ngày đầu năm

Ngày đầu năm mới 2021, hãy cùng xem một vài tình huống xử lý giao thông đẹp và đầy tình người, như một lời nhắc nhở để mỗi người có được sự ý thức khi tham gia giao thông…