ZingNews/How Stuff Work
 

Theo VTC

Clip cho thấy vì sao cần đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng

Clip cho thấy vì sao cần đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng

Trong clip là một tình huống tai nạn nguy hiểm mà nếu không có chiếc mũ bảo hiểm tốt, người đi xe máy có lẽ khó giữ được mạng sống dưới bánh ô tô...