Công nghệ hệ thống tự lái hoàn toàn của Tesla đã mang đến sự thú vị cho tài xế.

Xem video:

 

(Theo Xe Giao thông)