Dàn chân dài mặc mát mẻ sửa xe SH xôn xao Facebook hai hôm nay.

sh, người đẹp, người mẫu và xe

sh, người đẹp, người mẫu và xe

 

sh, người đẹp, người mẫu và xe

sh, người đẹp, người mẫu và xe

(Theo MTG)