Theo quy định thì khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc đã có hành vi vi phạm, cảnh sát giao thông có quyền dừng phương tiện tham gia giao thông để kiểm soát và xử phạt vi phạm hành chính (trường hợp đã có hành vi vi phạm).

Về việc tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông

Tại Điều 87 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ: CSGT đường bộ thực hiện việc tuần tra, kiểm soát để kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ; xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ đối với người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ…

Chính phủ quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với CSGT đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết.

Quy định về cấp và đeo biển hiệu

 

Theo quy định tại Thông tư số 65/2012/TT-BCA ngày 30-10-2012 quy định CSGT đã được cấp biển hiệu và giấy chứng nhận cảnh sát tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ theo quy định của Bộ Công an được dừng phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ; kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện; kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát.

CSGT dừng xe kiểm tra, xử lý vi phạm khi nào?

Điều 10 Thông tư 45/2012/TT-BCA ngày 27-7-2012 quy định về biển hiệu và giấy chứng nhận cảnh sát tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, CSGT phải mang theo giấy chứng nhận khi làm nhiệm vụ và xuất trình khi có yêu cầu, phải đeo biển hiệu...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ áp dụng theo quy định tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

(Theo Pháp luật TP.HCM)