"Ninja" đường phố không ngừng tạt đầu và chặn đường chiếc siêu xe Lamborghini mà không hề lo sợ gì.