HỒ SƠ GIA ĐÌNH

Họ và tên chủ hộ: Bà Trần Thị Huế - Sinh năm 1971

Mã số: 

Địa chỉ: Thôn Bạch Mai - Xã Đồng Thái - Huyện An Dương - TP Hải Phòng.

 

Hoàn cảnh gia đình: Thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã.

Hình ảnh gia đình:

 Gia đình bà Trần Thị Huế - Hải Phòng