HỒ SƠ GIA ĐÌNH

Họ và tên chủ hộ: Tòng Văn Kiên - sinh năm 1988

Mã số: 

 

Địa chỉ: Bản Nậm Hàng - Thị trấn Nậm Nhùn - Tỉnh Lai Châu

Hoàn cảnh gia đình: Thuộc diện hộ nghèo, ở lán tạm, thiếu đất sản xuất, bản thân anh không minh mẫn.

Hình ảnh gia đình:

Gia đình anh Tòng Văn Kiên - Lai Châu

Gia đình anh Tòng Văn Kiên - Lai Châu