HỒ SƠ GIA ĐÌNH

Họ và tên chủ hộ: Tòng Văn Kiên - sinh năm 1988

Mã số: 

 

Địa chỉ: Bản Nậm Hàng - Thị trấn Nậm Nhùn - Tỉnh Lai Châu

Hoàn cảnh gia đình: Thuộc diện hộ nghèo, ở lán tạm, thiếu đất sản xuất, bản thân anh không minh mẫn.

Hình ảnh gia đình:

ngôi nhà mơ ước,nhà cho người nghèo,hoàn cảnh khó khăn,từ thiện vietnamnet,xây nhà cho người nghèo

ngôi nhà mơ ước,nhà cho người nghèo,hoàn cảnh khó khăn,từ thiện vietnamnet,xây nhà cho người nghèo