Bốn con cá "siêu khủng" này bao gồm cá tra dầu, cá trà sóc, cá hô và cá leo.

Không chỉ 1 mà có đến 4 con cá "siêu khủng" được một nhà hàng tại TPHCM mua về.

Xẻ thịt cá khủng 200 kg chiều dân nhậu
Bốn con cá "siêu khủng" này bao gồm cá tra dầu, cá trà sóc, cá hô và cá leo

Bốn con cá "siêu khủng" này bao gồm cá tra dầu dài 2,2m có trọng lượng 200kg, cá trà sóc dài hơn 1m, nặng 50 kg, cá hô nặng 80 kg dài 1,3m và cá leo nặng 45kg dài 1,2m. Được biết 4 con cá giá trị cực cao này được bắt tại vùng sông Mekong, lưu vực Việt Nam.

Đây là đợt cá khủng nhất kể cả số lượng và khối lượng về TPHCM trong năm 2016.

(Theo Dân Việt)