Cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng chưa đạt kế hoạch đề ra do tình hình thị trường chứng khoán ảm đạm, nhiều khoản đầu tư kém hiệu quả, không có nhà đầu tư quan tâm nên rất khó khăn trong việc tìm kiếm người mua. 

 

Trong 8 tháng năm 2015, Bộ Xây dựng đã xem xét, phê duyệt chủ trương thoái vốn của 25 Công ty con thuộc các Tổng công ty  và đã thoái vốn thành công tại 12 danh mục, với tổng giá trị đầu tư là 244,66 tỷ đồng, giá trị thực tế thu về là 200,75 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết 15/8/2015: đã thực hiện thoái vốn thành công tại 51 danh mục với giá trị đầu tư 1.301,9 tỷ đồng, giá trị thực tế thu về 1.325,6 tỷ đồng, đạt 25,2% kế hoạch đề ra. Hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục thực hiện thoái vốn tại 25 danh mục, với  giá  trị 1.763,8 tỷ đồng, chiếm 33,5% kế hoạch thoái vốn.

Theo kế hoạch phê duyệt, tính đến hết năm 2015 có 170 danh mục cần thoái vốn với giá trị 5.256,4 tỷ đồng, bao gồm 159 danh mục thoái 100% vốn với giá trị 4.874,4 tỷ đồng và 11 danh mục thoái vốn một phần với giá trị 382 tỷ đồng.

Theo kết quả rà soát, vẫn còn một số Tổng công ty còn chậm triển khai công tác thoái vốn như Tổng công ty: Bạch Đằng, Fico, Hud.
Vướng thua lỗ, DN xây dựng khó CPH
Nhiều doanh nghiệp ngành xây dựng phải cổ phần hóa trong thời gian tới

Bộ Xây dựng đánh giá, giá trị khoản đầu tư thực tế đã bị giảm do doanh nghiệp thua lỗ nhưng vẫn phải tính theo giá trị ghi trên sổ sách. Trong khi doanh nghiệp đã trích dự phòng lại không được sử dụng để bù đắp mà phải hoàn nhập vào vốn nhà nước, dẫn đến doanh nghiệp sau cổ phần hóa phải gánh chịu khoản vốn nhà nước ảo.

Đối với công tác bán cổ phần lần đầu, thoái vốn, tình hình thị trường chứng khoán phục hồi chậm, nhiều hàng hóa được chào bán, cổ phiếu trong lĩnh vực xây dựng không hấp dẫn nên rất khó khăn trong việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược quan tâm mua cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa và các khoản thoái vốn của doanh nghiệp.

Ngoài ra, chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục bán cho nhà cổ đông chiến lược như việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký, giới hạn thời gian tìm kiếm cổ đông chiến lược, quy trình bán trước khi IPO hoặc sau khi IPO như thế nào, thủ tục đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược…

Theo kế hoạch, TCT Licogi sẽ hoàn thành việc bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược, người lao động trong tháng 8/2015 và chính thức chuyển đơn vị này thành công ty cổ phần trong quí III/2015. Lilama, CC1 và Fico tổ chức IPO trong quý III/2015 và tiến hành đại hội đồng cổ đông lần đầu trong quý IV/2015.

Tổng công ty Coma và VNCC thực hiện các thủ tục bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu và đăng ký công ty cổ phần trong quý IV/2015.

Tổng công ty Vicem, Sông Đà, Hud, VNCC và Idico dự kiến trong quí I/2016 sẽ thực hiện IPO và chính thức chuyển sang công ty cổ phần từ quí II/2016.

D.Anh