Khai mạc hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã biểu dương các chiến sĩ thi đua, các tập thể, đơn vị điển hình tiên tiến, xuất sắc trong toàn hệ thống.

“Thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng tại Vietcombank đã có bước đổi mới cả về nội dung và hình thức, đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, đặc biệt, phong trào thi đua đã gắn liền với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó đã góp phần phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống, đưa hoạt động của Vietcombank vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát triển nhanh, mạnh và ngày càng bền vững.” - ông Thành cho biết.

Vietcombank tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V
Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối DNTƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại hội nghị

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, trong 5 năm qua, hội đồng thi đua khen thưởng Vietcombank, các đơn vị và bộ phận chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng trong toàn hệ thống đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Vietcombank trong việc xây dựng, phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, khen thưởng, biểu dương, duy trì và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của Vietcombank, làm hạt nhân của phong trào thi đua trong toàn hệ thống.

Vietcombank tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V
Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (thứ 4 từ trái sang) và Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (thứ 4 từ phải sang) trao tặng biểu trưng và hoa cho các phòng/ban/trung tâm/ban dự án đã có thành tích tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020
Vietcombank tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V
Ông Điểu K’ré - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương (ngoài cùng bên trái) và ông Đào Minh Tú - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước (ngoài cùng bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 chi nhánh và 2 cá nhân thuộc Vietcombank
 
Vietcombank tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V
Ông Đào Minh Tú - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước (thứ 2 từ trái sang) trao Cờ thi đua của Thống đốc và ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 7 từ phải sang) tặng hoa cho 16 tập thể thuộc Vietcombank

Công tác thi đua khen thưởng trong toàn hệ thống Vietcombank đã có sự đổi mới toàn diện, tạo nhiều dấu ấn sâu sắc. Cơ chế đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống được đổi mới, minh bạch và toàn diện, trên cơ sở gắn liền kết quả thi đua với kết quả thực hiện công việc theo thẻ điểm cân bằng (KPIs). Quá trình đánh giá thi đua được thực hiện dân chủ, công khai, khách quan, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo hiệu quả, khen thưởng kịp thời, “đúng người, đúng việc”, “Thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó”. Các phong trào thi đua tại Vietcombank đã thực sự trở thành một trong những công cụ quản lý hiệu quả, tạo động lực, khuyến khích, thúc đẩy cán bộ, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tạo ra các kết quả khác biệt và vượt trội của Vietcombank.

Vietcombank tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V
Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (thứ 7 từ trái sang) và Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (thứ 7 từ phải sang) trao tặng biểu trưng và hoa cho 15 chi nhánh đã có thành tích tiêu biểu, là tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới và kinh tế trong nước đang đứng trước những khó khăn thách thức đặc biệt đại dịch Covid-19 tác động bất lợi đến hoạt động tài chính, ngân hàng, Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V là dịp để Vietcombank tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong hệ thống Vietcombank, rút ra các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua; đồng thời phát động các phong trào thi đua tạo động lực mới để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

Báo cáo thành tích của công tác thi đua - khen thưởng tại Hội nghị, ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank cho biết trong 5 năm qua của hệ thống Vietcombank đã có những chuyển biến tích cực, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống, từ đó động viên được toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua - khen thưởng đã trở thành hoạt động thường xuyên ở mỗi đơn vị và từng cá nhân; công tác khen thưởng đã trở thành nguồn cổ vũ, động viên quan trọng để cán bộ và người lao động hăng say làm việc.

Trong Hội nghị, các đại biểu cũng đã lắng nghe tham luận của một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020.

Thúy Ngà