Vietbank nhắm đích top 15 ngân hàng TMCP có tổng tài sản lớn nhất năm 2025
 Ông Bùi Xuân Khu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Tiềm lực của ngân hàng TMCP “trẻ tuổi”

- Nhìn lại hành trình Vietbank trong 5 năm qua - giai đoạn triển khai tái cấu trúc, ông chia sẻ về kết quả quan trọng mà Vietbank đạt được như thế nào?

Vietbank là ngân hàng “trẻ tuổi’ trong hệ thống các ngân hàng thương mại, được thành lập từ năm 2007, qua 14 năm hoạt động và phát triển, Vietbank đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, biến động của nền kinh tế nói chung và từ nội tại nói riêng, tuy nhiên Vietbank luôn trong tâm thế chủ động, từng bước khẳng định nền tảng nội lực và đạt lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, quản lý tốt rủi ro. 

Trên cơ sở triển khai thành công Phương án cơ cấu lại hoạt động giai đoạn 1 (2013 -2015), đáp ứng các yêu cầu của NHNN Việt Nam về các vấn đề trọng yếu như trở thành công ty đại chúng, không có tình trạng sở hữu chéo, tỷ lệ nợ xấu đưa về ngưỡng dưới quy định… Vietbank đã tự xây dựng Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 hướng đến xây dựng ngân hàng TMCP phát triển lành mạnh và đã được NHNN thông qua, cho triển khai thực hiện.

Ngoài ra chúng tôi tự hào khi chính những con người Vietbank đã tự xây dựng và triển khai dự án Basel II mà không phải thuê tư vấn bên ngoài. Tháng 11/2019, Vietbank chính thức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt áp dụng Basel II trước thời hạn và Vietbank là 1 trong 14 ngân hàng đầu tiên được NHNN phê duyệt áp dụng Basel II.

Bên cạnh đó, Vietbank đầu tư hệ thống công nghệ lõi Corebanking, thu hút nhiều nhân sự cấp cao ở các tổ chức lớn về đóng góp cho sự phát triển của Vietbank.

Việc tái cấu trúc Vietbank đã đạt được những mong đợi của lãnh đạo ngân hàng cũng như phê duyệt của NHNN. Ngoài ra, việc tái cấu trúc cũng đánh động cho bước chuẩn bị để Vietbank có những định hướng mới, tăng tốc mới, những hoạt động chuyển mình trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Việc hoàn thành Basel II đã giúp gì cho Vietbank?

Trên thực tế, hoạt động quản trị rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng và các định chế tài chính đã và đang được chú trọng trong những năm gần đây, theo hướng tuân thủ các tiêu chuẩn của hiệp ước Basel II.

Ở trường hợp Vietbank, ngay từ đầu năm 2019, ngân hàng đã chủ động triển khai hệ thống tính toán tài sản có rủi ro, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II.

Vietbank nhắm đích top 15 ngân hàng TMCP có tổng tài sản lớn nhất năm 2025
 

Mục tiêu tăng trưởng bứt phá

- Những kết quả đạt được đã giúp Vietbank có những kế hoạch, tham vọng gì trong 5 năm tới?

Những năm gần đây, nhất là trong năm 2020, Vietbank đã huy động thêm nguồn nhân lực, có thêm những cố vấn có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tài chính - ngân hàng. Định hướng của Vietbank về lâu về dài là trở thành ngân hàng bán lẻ, tốc độ tăng trưởng hàng năm với mục tiêu tăng trưởng cao, đến năm 2025 Vietbank lọt top 15 ngân hàng TMCP có tổng tài sản lớn nhất.

Năm nay 2021, Vietbank đặt mục tiêu tăng trưởng về quy mô với tổng tài sản đạt 120.000 tỷ đồng. Tiếp đến, Vietbank đã triển khai và ứng dụng thành công hệ thống corebanking để chuyển mạnh từ ngân hàng truyền thống sang ngân hàng điện tử, ngân hàng số, số hóa các hoạt động ngân hàng.

Song song với đó, Vietbank trình NHNN phê duyệt phát triển mạng lưới thêm 20 chi nhánh, phòng giao dịch để nâng số lượng lên 138 điểm kinh doanh trên toàn quốc. Về tuân thủ các quy định với vai trò là công ty đại chúng quy mô lớn, Vietbank đã đáp ứng các tiêu chuẩn để có thể đưa cổ phiếu lên giao dịch tại sàn giao dịch chính thức.

Theo kế hoạch thì trong năm 2021, trường hợp điều kiện thị trường cho phép, Vietbank sẽ thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán chính thức và tại Đại hội cổ đông thường niên sắp tới, chúng tôi sẽ báo cáo và trình Đại hội cổ đông nội dung này.

Việc cổ phiếu Vietbank lên sàn giao dịch sẽ giúp Vietbank kêu gọi được các nhà đầu tư chiến lược, đáp ứng nhu cầu phát triển ổn định và tăng trưởng quy mô.

- Với mục tiêu tăng trưởng về quy mô, những hành động nào giúp Vietbank đạt được những mục tiêu này?

Vietbank sẽ tập trung vào yếu tố nguồn nhân lực, lấy con người làm trọng tâm để phát triển và là nòng cốt để phục vụ khách hàng được tốt nhất. Vietbank có đội ngũ CBNV tinh, giỏi, gắn bó, đoàn kết, chia sẻ, đồng tâm hiệp lực sẽ đẩy Vietbank tiến lên phía trước.

Tại Đại hội đồng cổ đông lần này, một nội dung quan trọng là Vietbank sẽ Bầu HĐQT - BKS nhiệm kỳ mới (2021 - 2025). Bên cạnh đó, Vietbank sẽ tăng cường sự hỗ trợ của ban cố vấn, kiện toàn bộ máy điều hành, mở rộng mạng lưới, đào tạo, bồi dưỡng cùng với xây dựng một môi trường làm việc với chính sách đãi ngộ công bằng, minh bạch. Vietbank đang đồng thời triển khai nhiều dự án, trong đó có dự án tiền lương.

Vietbank đến giờ vẫn là một ngân hàng quy mô nhỏ và vừa nhưng luôn thu hút được nhiều nhân sự cấp cao ở các tổ chức lớn về làm việc.

Tấn Tài