Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam vừa được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO Thụy Sỹ phê chuẩn tham gia là thành viên của Ủy ban Kỹ thuật TC 260 xây dựng tiêu chuẩn quản trị nguồn nhân lực toàn cầu.

TS. Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Uỷ ban Nghiên cứu thuộc Liên đoàn các Hiệp hội Quản trị Nhân sự Thế giới (WFPMA) vinh dự được bổ nhiệm là thành viên quốc gia, tham gia với tư cách chuyên gia của Ủy ban Kỹ thuật TC 260 và đã được Tổ chức ISO chấp thuận.

HViệt Nam tham gia xây dựng tiêu chuẩn quản trị nhân lực toàn cầu

Ông Nguyễn Thế Vinh,

Ủy ban Kỹ thuật ISO/TC 260 được thành lập năm 2011 nhằm thực hiện các mục tiêu đảm bảo sự phù hợp các tiêu chuẩn thông lệ quản trị nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh doanh quốc tế, hướng dẫn các tiêu chuẩn thực hành nghề nghiệp, hỗ trợ việc so sánh và nhất quán về các thông lệ trong quản trị nguồn nhân lực của thị trường, cải thiện các quy trình quản lý nội bộ trong các tổ chức và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Việt Nam tham gia xây dựng tiêu chuẩn quản trị nhân lực toàn cầu

Cũng giống như tiêu chuẩn ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng, Tiêu chuẩn ISO/TC260 về quản trị nhân sự toàn cầu sẽ giúp các tổ chức vận hành và sử dụng nguồn nhân lực một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và nâng cao khả năng thỏa mãn khách hàng và đối tác của mình và cung cấp một nền tảng thống nhất cho sự phát triển và thành công bền vững.

 

Ủy ban Kỹ thuật ISO/TC 260 đang có 45 quốc gia tham gia là thành viên.

Tính đến nay đã có 4 tiêu chuẩn được hoàn thành (Từ vựng, Hướng dẫn Tuyển dụng, Lập kế hoạch Nhân lực, Hướng dẫn Quản trị Nhân lực) và Ủy ban đang tiếp tục xây dựng các tiêu chuẩn còn lại.

Dự kiến trong 2 năm tới, Ủy ban sẽ đưa vào thử nghiệm và 5 năm tới sẽ hoàn thành, đưa vào áp dụng trên phạm vi toàn cầu.

Thời gian tới, các cơ quan và tổ chức của Việt Nam có thể xây dựng và áp dụng để được chứng nhận phục vụ mục đích công việc mình.

Với tầm quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực - yếu tố quyết định sự thành công của mỗi tổ chức và doanh nghiệp, TS Nguyễn Thế Vinh mong muốn Việt Nam xây dựng được một cộng đồng người làm nghề nhân sự chuyên nghiệp cũng như mang lại các lợi ích cho tổ chức trong việc áp dụng các tiêu chuẩn này.

Đăng Tấn