(VEF) - Giá vàng từ đầu năm tới nay đã tăng hơn 24% với biên độ thay đổi rất lớn. Tuy nhiên, giới phân tích quốc tế cho rằng, giá cả sẽ còn tăng tiếp trong thời gian tới. Mời bạn đọc trao đổi thêm về vấn đề này.