(VEF.VN) - Mặc dù đình trệ sản xuất nhưng so với nhiều ngành công nghiệp, sắt thép và xi măng vẫn đang tiêu thụ điện nhiều nhất với tỷ trọng hơn 10% mức tiêu thụ điện của cả nước.