Theo chương trình, chủ thẻ có tổng hóa đơn thanh toán thẻ đạt từ 2 triệu đồng trở lên sẽ được tặng phiếu quà tặng Diamond Plaza mệnh giá 300.000đồng.

Chương trình được triển khai duy nhất trong ngày 17/05/2019.

Ưu đãi dành riêng chủ thẻ tín dụng Vietcombank
 

Chương trình áp dụng cho: 400 khách hàng đủ điều kiện đầu tiên; giao dịch thanh toán tại máy thanh toán thẻ của Vietcombank đặt tại Diamond Plaza. Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng 1 lần.

Chương trình áp dụng theo thể lệ.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại trang web www.vietcombank.com.vn.

Thúy Ngà