Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên cho chị.

Hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty may mặc từ năm 2010. Tháng trước, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty. Giờ tôi muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì hồ sơ, thủ tục như thế nào? (Hoàng Thị Anh – Bình Dương)

Trả lời:

Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:

“1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Ảnh minh hoạ

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

 

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc...

3. Sổ bảo hiểm xã hội..”.

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động mà chị chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì chị nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ trên cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi chị muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị chưa tìm được việc làm thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên cho chị.

Luật sư Đào Trung Kiên - Công ty Luật TNHH Everest

(Theo Gia đình Việt Nam)