Theo đó, phạt tiền từ 3-7 triệu đồng đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) có một trong các hành vi sau đây: Bố trí NLĐ làm việc ở địa điểm khác với địa điểm làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động (HĐLĐ), trừ trường hợp quy định tại điều 31 của Bộ Luật Lao động; không nhận NLĐ trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, trừ trường hợp NSDLĐ và NLĐ có thỏa thuận khác; chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ không đúng lý do, thời hạn hoặc không có văn bản đồng ý của NLĐ theo quy định của pháp luật. Hành vi cưỡng bức lao động, ngược đãi NLĐ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự của NSDLĐ bị phạt tiền từ 50-75 triệu đồng.

Phạt đến 75 triệu hành vi ngược đãi người lao động
Hành vi vi phạm về giao kết hợp đồng lao động với người lao động bị phạt từ 2-25 triệu đồng
 

Nghị định cũng quy định mức phạt tiền từ 2-25 triệu đồng đối với NSDLĐ khi có một trong các hành vi: Không giao kết HĐLĐ bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; không giao kết đúng loại HĐLĐ với NLĐ; giao kết HĐLĐ không đầy đủ các nội dung chủ yếu của HĐLĐ; giao kết HĐLĐ trong trường hợp thuê NLĐ làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của nhà nước không theo quy định của pháp luật. NSDLĐ có hành vi giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của NLĐ khi giao kết hoặc thực hiện HĐLĐ; buộc NLĐ thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện HĐLĐ… bị phạt tiền từ 20-25 triệu đồng. Các mức phạt tiền nêu trên là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4-2020.

(Theo NLĐ)