VNDirect anh 1
VNDirect anh 2
VNDirect anh 3
VNDirect anh 4
VNDirect anh 5
VNDirect anh 6
 
VNDirect anh 7
VNDirect anh 8
VNDirect anh 9
VNDirect anh 10

(Theo Zing)

Hàng triệu tỷ trong két sắt nhà dân Việt Nam

Hàng triệu tỷ trong két sắt nhà dân Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã phải ngừng giao dịch sau một buổi sáng. Nguyên nhân, giá trị giao dịch tại sàn vượt mức 21.700 tỷ đồng và dẫn tới tình trạng báo động đối với an toàn của hệ thống.