Các trường hợp người lao động (NLĐ) đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP, Nghị định 61/2020/NĐ-CP.

Cụ thể các trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp như sau:

13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp
13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp
 
13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp
13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp
13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp
13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp

(Theo Dân Việt)