Dựa trên số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, trang WalletHub phân tích 109 ngành nghề theo 11 chỉ số để đưa ra xếp hạng 15 nghề trả lương cao nhất cho sinh viên mới ra trường.

Những nghề lương cao nhất dành cho sinh viên mới ra trường

Đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng là nghề kỹ sư với mức lương trung bình 62.900 USD/năm. Cơ hội việc làm xếp thứ 5 trong số 109 nghề được đánh giá. Cơ hội tăng lương xếp thứ 25 trong khi mức độ rủi ro xếp thứ 38.

Những nghề lương cao nhất dành cho sinh viên mới ra trường

Với mức lương trung bình 66.500 USD/năm, cơ hội việc làm xếp thứ 3, khả năng tăng lương xếp thứ 60 và mức độ rủi ro thứ 38, kỹ sư hệ thống được đánh giá là nghề "hot" thứ hai cho sinh viên mới ra trường ở Mỹ.

Những nghề lương cao nhất dành cho sinh viên mới ra trường

Đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng là nghề đại diện an toàn lao động với mức lương trung bình 56.750 USD/năm. Cơ hội nhận việc ngay sau khi tốt nghiệp đối với nghề này được đánh giá tốt nhất trong 109 nghề. Tuy nhiên, cơ hội tăng lương chỉ xếp thứ 67. Mức độ rủi ro xếp thứ 56.

Những nghề lương cao nhất dành cho sinh viên mới ra trường

Nghề phát triển ứng dụng web đứng thứ 4 với lương trung bình năm là 55.950 USD, cơ hội việc làm xếp thứ 20, cơ hội tăng lương xếp thứ 13 và mức độ rủi ro thứ 18.

Những nghề lương cao nhất dành cho sinh viên mới ra trường

Kỹ sư an toàn, y tế và môi trường cũng là nghề lý tưởng cho sinh viên vừa ra trường ở Mỹ với mức lương trung bình 54.500 USD/năm, cơ hội có việc xếp thứ 10, cơ hội tăng lương thứ 43 và mức độ rủi ro thứ 38.

Những nghề lương cao nhất dành cho sinh viên mới ra trường

Mặc dù lương trung bình đạt 65.600 USD, nghề kỹ sư điện chỉ đứng ở vị trí thứ 6 do cơ hội việc làm xếp thứ 14, cơ hội tăng lương xếp thứ 23 và mức độ rủi ro thứ 36.

Những nghề lương cao nhất dành cho sinh viên mới ra trường

Nghề kỹ thuật viên an toàn đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với mức lương trung bình 39.750 USD/năm, khả năng có việc sau khi ra trường xếp thứ 6, cơ hội tăng lương xếp thứ 38 và mức độ rủi ro thứ 68.

Những nghề lương cao nhất dành cho sinh viên mới ra trường

Kỹ sư phần mềm cũng là ngành nghề khá ổn cho những người chưa có kinh nghiệm với mức lương trung bình 63.550 USD/năm, cơ hội việc làm đứng thứ 4, cơ hội tăng lương xếp thứ 26 và mức độ rủi ro xếp thứ 79.

Những nghề lương cao nhất dành cho sinh viên mới ra trường

Với mức lương trung bình năm 48.700 USD, cơ hội nhận việc ngay sau khi tốt nghiệp xếp thứ 2, cơ hội tăng lương xếp thứ 48 và mức độ rủi ro đứng thứ 80, nghề chuyên gia đào tạo được đánh giá tốt thứ 9 trong bảng xếp hạng của WalletHub.

Những nghề lương cao nhất dành cho sinh viên mới ra trường

Kiến trúc sư cũng là nghề thu nhập cao đối với sinh viên mới ra trường ở Mỹ với mức lương trung bình năm 72.620 USD, cơ hội việc làm và cơ hội tăng lương lần lượt xếp thứ 16, 15 trong khi mức độ rủi ro đứng thứ 57.

Những nghề lương cao nhất dành cho sinh viên mới ra trường

Thiết kế web là nghề khá ổn cho những người chưa có kinh nghiệm làm việc. Với vị trí này, người lao động nhận mức lương trung bình 70.600 USD. Tuy nhiên, khả năng có việc ngay khi ra trường chỉ xếp thứ 30. Cơ hội tăng lương và mức độ rủi ro cùng đứng thứ 13.

Những nghề lương cao nhất dành cho sinh viên mới ra trường

Nghề kỹ sư điện tử đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với mức lương trung bình năm là 67.100 USD. Cơ hội việc làm, cơ hội tăng lương, mức độ rủi ro lần lượt xếp thứ 22, 39 và 36.

Những nghề lương cao nhất dành cho sinh viên mới ra trường

Kỹ sư hóa học là ngành thu nhập cao với mức lương trung bình dành cho người mới ra trường đạt đến 70.200 USD/năm và cơ hội tăng lương xếp thứ nhất. Tuy nhiên, đây không phải nghề dễ xin khi khả năng có việc làm sau khi tốt nghiệp chỉ xếp thứ 28 và mức độ rủi ro của nghề đứng thứ 38.

Những nghề lương cao nhất dành cho sinh viên mới ra trường

Phụ tá nhân viên điều dưỡng được đánh giá là nghề "hot" khi người lao động chỉ cần tham gia khóa đào tạo ngắn hạn là có thể vào làm việc với mức lương trung bình 30.250 USD/năm. Cơ hội việc làm, cơ hội tăng lương và mức độ rủi ro lần lượt xếp thứ 25, 56 và 24

Những nghề lương cao nhất dành cho sinh viên mới ra trường

Đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng là nghề kỹ sư hàng không vũ trụ với mức lương rất hấp dẫn dành cho người mới tốt nghiệp, 68.250 USD/năm. Tuy nhiên, đây cũng là nghề khó xin việc khi cơ hội có việc sau khi ra trường chỉ xếp thứ 33. Cơ hội tăng lương cùng mức độ rủi ro lần lượt xếp thứ 29 và 38.

Theo Zing