Khi nào đất không có sổ đỏ vẫn được bồi thường?

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất dù không có sổ đỏ. Tuy nhiên, dù không có sổ đỏ nhưng người sử dụng đất cần đáp ứng 1 trong 2 trường hợp sau:

Chưa có Giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận

Theo khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có Giấy chứng nhận mà Nhà nước thu hồi sẽ được bồi thường về đất nếu có đủ điều kiện:

Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

Có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định Luật Đất đai năm 2013 mà chưa được cấp.

 
Nhà đất không có sổ đỏ bị Nhà nước thu hồi có được bồi thường?
Ảnh minh họa. I.T

Sử dụng đất nông nghiệp trước ngày 1/7/2004

Theo khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai năm 2013, đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định Luật Đất đai năm 2013 thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

Khi nào được bồi thường về nhà ở?

Khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó khi Nhà nước thu hồi đất thì người có nhà ở sẽ được bồi thường nếu có đủ 2 điều kiện: Là chủ sở hữu nhà ở hợp pháp; Nhà ở bị thiệt hại do việc thu đất.

Như vậy, nhà ở mà không có Giấy chứng nhận vẫn được bồi thường nếu nhà ở đó là tài sản hợp pháp.

(Theo Etime/ Dân Việt)